בצלאל ארכיטקטורה

רחוב שץ

  • אדריכלות : אריה סיון, הורסיו שוורץ
  • פיקוח : עמ-גר ניהול פרוייקטים
  • יזם : בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
  • שנת סיום: 2007
  • שימור