רחוב האור

  • אדריכלות: נחמיה ביקסון
  • פיקוח: אסף שליט
  • שימור, חיזוק ותוספת