מרכז קהילתי שנטל קראיי

רחוב דרך חברון

  • אדריכלות: מ. ורד אדריכלות
  • פיקוח: נ.ת.פ מהנדסים
  • שנת סיום: 2019
  • חיזוק שלד ועבודות גמר של מתנ"ס שנטל קראיי